ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน
   
โรงพยาบาลตากสิน  

รหัส 11539

ที่อยู่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ที่ตั้ง จ.กรุงเทพมหานคร อ.เขตคลองสาน ต.คลองสาน หมู่ 0

โทร. 024370123   โทรสาร. -

อีเมล์ taksin_hosp@hotmail.com เว็บไซต์ www.taksinhosp.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสิรินาถ เวทยะเวทิน

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2561 14:24
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store